Hoppa till sidans innehåll

Hästhållningspolicy


Detta dokument syftar till att hästhållningen på Gyttorps ridklubb skall skötas på ett säkerhetsmässigt sätt med så väl hästar som människors välbefinnande i centrum. Vi på Gyttorps ridklubb vill vara en förebild inom ridsporten. Vi är anslutna till svenska ridsportförbundet, och därför ligger deras policy som grund för denna skrift.

I policyn beskrivs rutiner för hur hästarna och stallmiljön skall skötas på vår anläggning. Personal, utövare, föräldrar och medlemmar som på något sätt nyttjar vår anläggning ska ta del av, begripa och agera utifrån denna hästhållningspolicy. Genom denna text skall hanteringen av hästarna ske med deras välmående och säkerheten i centrum. Vi vill genom policyn minska risken för olyckor i branschen och bidra till en yrkesmässigt säker miljö. Normgivare till policyn är riksanläggningarna där personal och elever visat sig vara gedigna förebilder med gott omdöme i hästhantering utifrån respektive policys.

 

Gyttorps ridklubb är en drog- och rökfri anläggning. Rökning sker på anvisad plats.

 

Säkerhetsrutiner

Personlig skyddsutrustning

Ridning

Hjälm, ridbyxor, ridstövlar eller sko med klack. Uppsatt hår. Handskar rekommenderas. Skyddsväst rekommenderas vid hoppning och uteritt. Skyddsväst obligatorisk vid hoppning för juniorer (<18år)

Körning, longering tömkörning

Hjälm, handskarlämpliga skor.

Instruktörsarbete

Ridklädd, propert klädd i förhållande till väder.

Reflexer

Reflexer skall bäras vid uteritt i mörker.

Stallarbete

Ändamålsenlig klädsel. Skor med stålhätta rekommenderas. Uppsatt hår. Hörlurar/hörsnäcka får ej bäras vid hantering av hästar.

Hästhantering

Grimma och grimskaft används för att förflytta hästar mellan stall och hage samt i stallet. För hästar som leds utanför området rekommenderas ledträns. Handskar bör bäras. Vid hantering av unghästar (<3år) skall hjälm bäras.

 

Klädsel m.m.

Klädsel

Klädseln ändamålsenlig med iakttagande av korrekt personlig skyddsutrustning. Tröja med luva är ej att rekommendera vid ridning. Linne med bar axel och shorts rekommenderas inte att användas i stallarna i samband med hästhantering, ej tillåtet vid ridning. Detta är ett krav för personal och skall i största möjliga mån följas av övriga.

Smycken

Piercing i tungan eller på andra ställen i ansiktet är ej tillåtet för personal, praktikanter eller elever utan skyddsåtgärder så som tejpning eller dylikt. Detta pga. skaderisk. Övriga smycken bör vara diskreta och får ej utgöra en säkerhetsrisk.

Mobiltelefon

Som ung/oerfaren ska du inte använda tala i telefon till häst eller vid hantering av häst. Detta gäller även med hörlurar. Ridning till musik är tillåten efter avstämning med de övriga på ridbanan dock ej med hörlurar.

Hundar

Hundar skall hållas kopplade på anläggningen efter kl 16.00. Personal och medlemsuppstallade får under förmiddagen ha sin hund lös förutsatt denne har hunden under uppsikt.

Service

Vi vill välkomna alla till vår ridklubb och därför hälsar vi och hjälper dem tillrätta som behöver det.Leda häst

Utrustning

Grimma används tillsammans med kedjegrimskaft eller ledträns. Kedjan placeras över nosrygg. I stallet behöver grimskaftet inte vara placerat över nosrygg. Personlig skyddsutrustning beaktas. Hjälm bör bäras vid promenad med häst.

Genomförande

Hästen förs kontrollerad och korrekt med föraren vid hästens bog. Tvåhandsfattning med grimskaft eller ledtygel gäller. Är hästen utrustad med träns leds den med tygeln nedtagen. Undantag är om hästen har martingal med löpande ringar samt ridskoleelever. Med kandar leds hästen med bridongtygeln nedtagen

Genom dörr/trång passage

Öppna dörren/grinden helt och ställ upp den med därför avsedd hake. För hästen genom passage. Därefter stängs dörren/grinden. Vid smal passage gå före hästen samt var uppmärksam så att inte del av utrustning fastnar i något.Hagutsläpp

Utrustning

Grimma används tillsammans med kedjegrimskaft eller ledträns. Kedjan placeras över nosrygg. I stallet behöver grimskaftet inte vara placerat över nosrygg. Personlig skyddsutrustning beaktas. Hjälm bör bäras vid promenad med häst.

Genom grind

Öppna hela grinden. Hästen förs in i hagen och vänd den sedan mot grinden, stäng.

Släpp

Släpp hästen gå lugnt därifrån. Hästar i flockhage går utan grimma. Hästar som går ensam behåller grimman på i hagen.

Stäng grind

Alla hagar lämnas med grinden stängd, även när hagen är tom. Inga hagtrådar är tillåtna på marken. Observera att översyn av hagen skall ske innan släpp.

Lössläpp

Vid lössläpp kontrolleras hagen samt gången innan hästarna släpps ut. Följ angiven ordning vid lössläpp av hästar i flockhage. Vid ut- och insläpp av lösa hästar skall stallet hållas fritt från minderåriga samt information om att hästar släpps skall förmedlas av den som sköter in-/utsläpp.Ridning

Upp-/avsittning

Två ryttare eller flera ställer upp sina hästar på en linje och upp- och avsittning sker samtidigt. Vid ridning i grupp: hästarna förs in och ut ur stallet samtidigt. I Ridhus/Ridbana sker upp- och avsittning på medellinjen. Undantag vid användandet av pall då den används i hörn om ej hjälp finns att ta bort den. Resten av iordningställandet sker på medellinjen. Utomhus: Utanför stall med hästens framdel från stallet. Större grupp ryttare ställer upp sina hästar på en linje.

Ridhus

Vid inträde i ridhus, knacka, invänta svar, fråga om du kan komma in. Vid utträde, gör övriga ryttare uppmärksamma. Klädsel och täcken placeras på i hörnet av ridhuset. Mockning sker efter varje ridpass. Privata ekipage skall visa hänsyn till ridskolans verksamhet. Lugn miljö råder på läktare.

Regler

Ridhusregler finns anslagna vid ridhusentrén. Dessa förväntas bli respekterade.

Hoppning

Hoppning är tillåtet efter avstämning med övriga i ridhuset. Vid hoppning skall en medhjälpare eller annan ryttare finnas i manegen. Det hindermaterial som tagits fram skall ställas tillbaka på anvisad plats.

Uteritt

Uteridning sker lämpligast två och två eller i grupp. Olämpligt att som ovan ryttare att rida ut ensam. Färdmeddelande med vem som rider ut, när man rider, var man rider och mobilnummer bör lämnas på anvisad anslagstavla innan uteritt påbörjas. Mobiltelefon medförs, för att kunna användas vid eventuell olyckshändelse. Vid all ridning ute gäller; sakta av till skritt och lämna plats vid möte av annat ekipage eller gående. Trafikregler respekteras. Ridningen anpassas efter den minst rutinerade ryttaren/hästen.

Tider

Se ridhusschema. Ridning ensam då ingen annan vistas på anläggningen rekommenderas ej och är förbjudet för barn under 16år samt vid ridning på ridskolans hästar.

Externa tränare

De tränare/ridlärare du kan välja att träna för är de anlitade externa tränare som GRK har samarbete med samt ridskolans ridlärare. Du har alltså inte tillåtelse att ta hit egen tränare utan överenskommelse med verksamhetsledare

 

Lastning

Utrustning

Vid lastning skall träns eller grimma med kedjegrimskaft användas. Är hästen ovan rekommenderas hjälm, handskar och longerlina

Genomförande

Lastning genomförs på ett vedertaget och lugnt sätt med iakttagande av god säkerhet. Använd alltid medhjälpare. Lastning av häst sker framför stallet.

 

Skötselrutiner

Skötsel i stall

Hästar sköts i respektive box eller på avsedd skötselplats. Stallgången används inte som uppbindningsplats, undantag vid avsedda uppbindningsanordningar i privathästdelen.

Vid mockning, skötsel av och hantering av häst i box binds hästen alltid upp i därför avsedd ring. Bind upp hästen kort (ca 40 cm) så att den inte kan fastna. För ridskolehästarna finns uppbindningsgrimskaft till varje box. När hästen fångas eller släpps står skötaren mellan hästen och boxdörren, för att undvika att bli instängd.

Genom grind

Täcke på: Samla ihop täcket och lägg det lugnt över hästens rygg. Knäpp bogspännena, därefter bukgjordarna, avsluta med bensnörena som knäppes i kors (alt svanssnöre). Täcke av: Lossa bensnörena, lossa bukgjordarna och avsluta med bogspännena. Lyft lugnt av täcket. Täcket förvaras på anvisad plats. Ej i stallgång.

Spolspilta

Spolspiltan rengörs och lämnas fri från smuts och träck. Avloppet skall även det vara fritt från smuts och hårrester.

Foder

Lektionshästarna utfodras enligt uppsatt foderkort. Privathästarnas foder; grov- och kraftfoder förbereds och ansvaras av ägaren. Påfyllnad av ev. vattenhink i box och i hage ansvaras av ägaren, undantagsfall i överenskommelse med verksamhetsledare.

Ordning

Grundläggande för en säker hästverksamhet är att hela anläggningen präglas av god ordning. Vid ridning förvaras sakerna ej i stallgången. Borstar förvaras i respektive påse. Uppbindningsplatsen städas alltid efter varje häst. Stallgången är alltid fri från föremål. Golvet i sadelkammaren hålls städat och tomt. Kratsa gärna ur hovarna innan hästen tas ut ur boxen. Ta ur halm från man och svans. Alla redskap och all utrustning förvaras på avsedd plats.Denna hästhållningspolicy är ett levande dokument och uppdateras och utvecklas därför löpande. Du som nyttjar anläggningen och på något sätt hanterar hästar ansvarar för att årligen läsa och agera utifrån policyn. Denna text skall grunda sig på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Uppdaterad: 08 JAN 2019 15:20 Skribent: Sara Bjarned
E-post: Adressen Gömd 

 

 


 

 

 

 

Gyttorps Ridklubb renoverar i stallet.

Med hjälp av stöd från EU´s landsbygdsprogram utvecklas vår verksamhet och ger oss möjlighet att välkomna alla!

 

Postadress:
Gyttorps RK - Ridsport
Finntorp 8
71372 Gyttorp

Kontakt:
Tel: 0705694644, 0705694644
E-post: gyttorpsridskola@gma...