Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 24/2 2019

25 JAN 2019 16:05
Välkommen på sedvanligt årsmöte.
  • Uppdaterad: 25 JAN 2019 16:05

Kallelse och dagordning årsmöte

Kallelse till årsmöte för Gyttorps Ridklubb .

Datum: 24 februari 2019

Tid: 15:00

Plats: Cafeterian , Gyttorps Ridklubb

Dagordning

§ 1 Mötets Öppnande

§ 2 Val av mötesordförande

§ 3 Val av mötessekreterare

§ 4 Val av justeringsperson

§ 5 Godkännande av dagordning

§ 6 Fastställande av röstlängd

§ 7 Årsmötets behöriga utlysande

§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

§ 9 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning

§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse

§ 11 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

§ 12 Val av ordförande

§ 13 Val av kassör

§ 14 Val av övriga ledamöter

§ 15 Val av suppleanter

§ 16 Val av revisor

§ 17 Val av valberedning

§ 18 Mötets avslutande

FÖRSLAG OCH MOTIONER ÖNSKAS IN TILL STYRELSENS MAIL (This is a mailto link) SENAST 3 FEBRUARI.

Angående Rösträtt,

§ 11 Rösträtt

 

Vid årsmöte samt extra allmänt möte som hålles senast den sista februari äger varje medlem som fyllt 15 år en röst om medlemsavgift för föregående eller pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet.

 

Hedersmedlem äger yttranderätt samt förslagsrätt i den ordning som sägs i 13 §, men ej rösträtt.

 

röstning genom ombud (fullmakt) får ej förekomma.

 

 

Skribent: Sara Bjarned
Epost: Adressen Gömd

Via Horsemanager kan du bli medlem,
avboka eller ändra era ridlektioner,
även se era fakturor.

 

 

 


 


 

 

 

 

Gyttorps Ridklubb renoverar i stallet.

Med hjälp av stöd från EU´s landsbygdsprogram utvecklas vår verksamhet och ger oss möjlighet att välkomna alla!

 

Postadress:
Gyttorps RK - Ridsport
Finntorp 8
71372 Gyttorp

Kontakt:
Tel: 0705694644, 0705694644
E-post: gyttorpsridskola@gma...